EP.1 การวัดค่าคลอรีนและค่า PH

EP.1 การวัดค่าคลอรีนและค่า PH

วิธีดูแลสระ-EP1-01

วิธีดูแลสระ-EP1-02

ดูแลสระว่ายน้ำด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ไม่ใช่เรื่องยาก การวัดค่าน้ำในสระสามารถช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก เรื่องสารเคมีลงที่ใช้กับสระ
ว่ายน้ำ และช่วยให้น้ำในสระว่ายน้ำเราสะอาดไม่มี เชื้อโรค แบคทีเรีย **สามารถติดต่อเราให้เราช่วยคำนวนปริมาณการใช้ คลอรีนได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เราจะมีสาระดีๆเรื่องสระว่ายน้ำมานำเสนอให้ลูกค้าของเราเรื่อยๆ

Phone: 099-158-8042 092-6405999 02-04434555
IDLINE : @ipoolcenter
Email: info@ipoolcenter.co.th
www.ipoolcenter.co.th

Share this post