การวัดระดับเกลือใส่สระ

การวัดระดับเกลือใส่สระ

วัดค่าเกลือ-01

การวัดระดับเกลือใส่สระ ค่ามาตฐานของระดับเกลือที่เครื่องผลิตคลอรีนจะดึกเกลือไป ผลิตได้ควรจะ ไม่ควรต่ำว่า 2,000 PMM ( ถ้าต่ำว่า 2000 เครื่องจะปิดตัวลงไม่สามารถดึงเกลือไปผลิตคลอรีนได้ ) แต่ถ้ามากกว่า 4000 PPM แล้ว ( อาจทำให้เกิดขี้เกลือขาวๆ ตามขอบสระหรอเกิดอาการแพ้หรือคันได้ ) ดังนั้นเราควรคุมค่าความเค็มของเกลือในสระใว้ที่ 2000 – 4000 PPM

หมายเหตุ : ควรมีเครื่องเกลือวัดมาตฐาน น้ำ 1000 ลิตร ต่อเกลือ 4 กิโลกรัม = 400 PPM

Share this post