หลังฝนตกทำไมเราควรใส่คลอรีนทันที่

หลังฝนตกทำไมเราควรใส่คลอรีนทันที่

** สาระน่ารู้เกี่ยวกับสระว่ายน้ำ ” หลังฝนตกทำไมเราควรใส่คลอรีนทันที่ ”
เพราะหลังฝนตกจะทำให้ค่า PH สูงมาก และเซื้อตะไครน้ำที่มากับฝนจะทำให้น้ำในสระ “เขียวอย่างฉับพลัน” จะพบได้ง่ายในสระระบบ
เกลือเพราะ เพสผลิตคลอรีนดึงเกลือในสระมาฆ่าเซื้อไม่ทันเราควรเสริมด้วยคลอรีนที่เหมาะสมสำหรับสระเกลือ

เมื่อฝนตก+สระว่ายน้ำต้องการการดูแลอย่างไรบ้าง

Share this post